About AEC

เสียมเรียบ แห่งอาณาจักกัมพูชา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

 
จังหวัดเสียมเรียบ
เสียมราฐ หรือ เสียมราบ (เขมร: เสียมราฐ, อังกฤษ: Siem Reap) เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ริมฝั่งทะเลสาบเขมรหรือทะเลสาบกัมพูชา มีชื่อภาษาเขมรว่า "โตนเลสาบ" (Tonle Sap) ห่างจากกรุงพนมเปญ314 ก.ม. โดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 5 ชั่วโมง เมืองหลวงของจังหวัดนี้ (เทียบได้กับอำเภอเมืองในจังหวัดของไทย) ก็เรียกว่า เมืองเสียมเรียบ เช่นกัน เมืองเสียมเรียบถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของประเทศกัมพูชา
siemreap angkor wat โดยในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนครวัดประมาณ 1,600,000 คน ชื่อเสียมเรียบ นั้น หมายถึง สยามราบ หรือ สยามแพ้ เข้าใจว่า เป็นชื่อที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อไม่นานนี้ (หลังจากที่พันตรีแปลกพิบูลสงคราม ผู้บัญชาการกองทัพอีสาน และบูรพาในขณะนั้นได้เคยบุกข้ามชายเดน ขับไล่ฝรั่งเศสออกจากดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขง พระตะบอง และ เสียมราฐ เหตุการณ์การสู้รบในครั้งนี้ได้ถูกเรียกว่า กรณีพิพาทอินโดจีน หรือ สงครามอินโดจีน) โดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมว่าเสียมราฐ เพื่อยกยอชนชาติเขมรที่ครอบครองประเทศ กัมพูชาในปัจจุบัน ปัจจุบันนี้จังหวัดเสียมเรียบเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเป็นที่ตั้ง ของนครวัด สถานที่ท่องเที่ยว ในเมืองเสียมเรียบ คือ ปราสาทหินจากอาณาจักรขอม ได้แก่ ปราสาทนครวัด กลุ่มปราสาท นครธม (ตาพรหมและบายน)บันทายศรี บากอง โลเลย พนมบาเค็ง พนมกุเลน บารายตะวันตก (ทะเลสาบเก็บน้ำที่สร้างโดยมนุษย์) เป็นต้น
 
นครวัด
นครวัด ตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐ (เสียมเรียบ) ในประเทศกัมพูชา สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นศาสนสถานประจำนครของพระองค์ เมื่อสมัยแรกนั้น นครวัดได้ถูกสร้างเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย แต่ต่อมาในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้เปลี่ยนให้เป็นวัดในศาสนาพุทธนิกายมหายาน
ในปัจจุบันปราสาทนครวัดนับเป็นสิ่งก่อสร้างสัญลักษณ์ของประเทศ กัมพูชา และได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร
ปราสาทนครวัดได้เริ่มสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ในปี พ.ศ. 1720 ชาวจามได้บุกรุกขอม ทำให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต้องย้าย เมืองหลวงไปที่เมืองนครหลวง หรือ เสียมราฐ ในปัจจุบัน หลังจากนั้น พระองค์จึงสร้างเมืองนครธม และ ปราสาทบายนห่างจากปราสาทนครวัดไปทางเหนือ เพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวขอม
siemreap angkor wat
ในปี ค.ศ. 1586 (พ.ศ. 2129) ได้มีนักบวชจากโปรตุเกส นามว่า อันโตนิโอ ดา มักดาเลนา (Antonio
da Magdalena) เป็นชาวตะวันตกคนแรกที่ได้ไปเยือนปราสาทนครวัด แต่ที่จะถือว่าเป็นการเปิดประตูให้แก่ ปราสาทนครวัดนั้น คือการค้นพบของ อองรี มูโอต์ (Henri Mouhot) นักสะสมแมลงและนักสำรวจชาวฝรั่งเศส เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วมา
siemreap angkor wat ในปี ค.ศ. 1586 (พ.ศ. 2129) ได้มีนักบวชจากโปรตุเกส นามว่า อันโตนิโอ ดา มักดาเลนา (Antonio da Magdalena) เป็นชาวตะวันตก คนแรกที่ได้ไปเยือนปราสาทนครวัด แต่ที่จะถือว่าเป็นการเปิดประตูให้แก่ ปราสาทนครวัดนั้น คือการค้นพบของ อองรี มูโอต์ (Henri Mouhot)
นักสะสมแมลงและนักสำรวจชาวฝรั่งเศส เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วมา
ปราสาทนครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคสิ้นสุดของราชอาณาจักรขะแมร์ โดยมีหินทรายเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก ภาพสลักนูนสูงรูปนางอัปสรฟ้อนรำ
ทางด้านกำแพงชั้นนอกรอบปราสาทนั้น มีความยาวกว่า 800 เมตร มีงาน แกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราว จากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ รูปแกะสลักที่มีชื่อที่สุด คือรูปที่เทวดากับ อสูรกวนเกษียรสมุทร ด้วยเขาพระสุเมรุและยังมีรูปแกะสลักนางอัปสร อีกถึง 1,635 นาง ที่ทั้งหมดแต่งกายและทรงผมไม่ซ้ำกันเลย มีภาพจำหลักหินด้านหนึ่งเป็นภาพกองทัพสยาม ที่ส่งไปช่วยรบกับพวกจามมีอักษรจารึกไว้ว่า “สยำ กุก” ปัจจุบันถูกเอาออกไปแล้ว น่าจะหมายถึง กองทัพสยามจากลุ่มแม่น้ำกก คือกำลังที่มาจากเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน หรือจากสุพรรณบุรี และคำว่า“ โลว” สันนิษฐานว่าเป็นกองทัพจากเมืองละโว้

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน