About AEC

เมืองดานัง (DANANG)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC เมืองดานัง (DANANG)เมืองดานัง (DANANG) เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเป็นหนึ่งในศูนย์วัฒนธรรม, การศึกษา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของเวียดนามกลาง เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด 5 ของเวียดนามรองจากโฮ จิมินห์ซิตี้ , ฮานอย , ไฮฝ่อง (Hai Phong) , คันโถ (Can tho) เมืองตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ภาคกลาง ดานังเป็นหนึ่งในสามเมืองหลักของเวียดนามกลาง อีกสองเมืองคือ ไฮฝ่อง (Hai Phong)และ เกิ่นเทอ (Can Tho)

เมืองดานังตั้งอยู่บนแม่น้ำหาน (Han River) ทางทิศตะวันออกเป็นอ่าวดานังเป็นทะเลมีหาดทรายยาว ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูง ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติอย่างดี เมืองดานังเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนี่งเพราะถูกล้อมรอบด้วยสามมรดกโลกทางวัฒนธรรมคือ เว้ ฮอยอัน และหมีเซิน (Son My) ดังนั้นดานังถือเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในเส้นทางมรดกโลกของเวียดนามกลาง

ในปี 2010 ดานังมีนักท่องเที่ยว 1,770,000 นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในดานังเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งถึง 370,000 คน เพิ่มขึ้น 18% เทียบกับปี 2009 และนักท่องเที่ยวในประเทศคิดเป็น 1.4 ล้าน ทำให้ดานังมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมาก และมรแผนที่จะขายให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียเดินทางมาเที่ยวเมืองดาลังเป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกผมมาเที่ยวเมืองฮอยอัน แล้วซื้อทัวร์มาเที่ยวหมีเซิน (My son) ซึ่งเป็นมรดกโลกเมืองเก่า แล้วครั้งนั้นยังได้นั่งรถมาเที่ยวในตัวเมืองด้วว มาครั้งที่สองนี้ผมเดินทางมากจากดาลัด นั่งบ่ายสามมาถึงดานังตีห้า ครั้งนี้ผมพักที่ดานังเพียง 1 คืน ก่อนเดินทางด้วยแอร์เอเซียไปกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเส้นทางเปิดใหม่ เวลาเพียง 2 วัน 1 คืน ผมจึงตะเวณกินเป็นหลัก ในครั้งหน้าคงได้ข้อมูลแนวเที่ยวมากขึ้นครับ

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน