About AEC

ตลาดดงซวน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ตลาดดงซวน เวียดนาม(Dong Xuan Market)

 
ตลาดดงซวน (Dong Xuan) เป็นตลาดเก่าในเขตฮว่านเขียนของเมืองฮานอย เริ่มแรกนั้นจัดตั้งโดยการบริหารงานของฝรั่งเศสในปี 1889 และได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายครั้ง, ครั้งสุดท้ายคือในปี 1994 ที่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่จนเกือบจะเผาตลาดทั้งหมด ปัจจุบันตลาดดงซวนเป็นตลาดค้าส่งสินค้าประเภทเสื้อผ้า, เครื่องใช้ในบ้านไปจนถึงสินค้าอาหารต่างๆ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน