About AEC

โรงละครฮานอย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

โรงละครฮานอย เวียดนาม(Hanoi Opera House)

 
โรงละครฮานอย (Hanoi Opera House) เป็นโรงละครกลางเมืองฮานอยที่ถูกสร้างขึ้นสมัยที่เวียดนามยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสระหว่างปี 1901 - 1911 ตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนน Ly Thai To บริเวณวงเวียนห้าแยก
 

ผู้ออกแบบไปรษณีย์แห่งนี้คือ Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลก ด้วยศิลปะแบบโกธิค ปัจจุบันไปรษณีย์แห่งนี้เป็นสถานที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน