Tourism

จ.นครศรีธรรมราช จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เมืองนคร ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด

by AEC TOURISMTHAI

 
จ.นครศรีธรรมราช จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เมืองนคร  ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เมืองนคร ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
 
     นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เมืองนคร ปี 2558 ระหว่างวันที่ 10 -14 เมษายน 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ นครเข้มแข็ง กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ประชาคมอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสินค้า OTOP และส่งเสริมเพิ่มช่องทางทางการตลาดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์


 
     สำหรับภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 140 บูธ มีการจำหน่ายอาหารอร่อย 4 ภาค และการสาธิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 17.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานและร่วมซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญของฝากไปกราบไหว้ขอพรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นปีใหม่ไทย ระหว่างวันที่ 10 -14 เมษายน 2558
 

 
    ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช