Tourism

การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย, การแสดงวัฒนธรรมร่วมอาเซียน (สงกรานต์อาเซียน) ฯลฯ

by AEC TOURISMTHAI

  
  พาราไดซ์ พาร์ค.

    ส่วนศูนย์การค้า ใหญ่ย่านชานเมืองฝั่งตะวันออก พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ จัดงาน “พาราไดซ์ พาร์ค มหกรรมเถลิงศก มหาสงกรานต์ สืบศิลป์แผ่นดินสยาม” โดยปีนี้ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระเขี้ยวแก้ว จากประเทศอินเดีย มาให้คนไทยได้สักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ไทย พร้อมทั้งอัญเชิญมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ เทวรูปท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ขจัดภัยอันตรายทั้งปวง, เทวรูปทศกัณฐ์ มหาราชาแห่งอสูรพงษ์ ผู้มีอำนาจราชศักดิ์เสน่หาร่ำลือใน 3 โลก เงินทองมากมาย และเป็นครั้งแรกที่ได้มีการอัญเชิญหินลอยน้ำศักดิ์สิทธิ์จากมหาสมุทรอินเดีย และน้ำมนต์ ศักดิ์สิทธิ์จากศรีลังกา ถิ่นกำเนิดแห่งพุทธศาสนา รวมทั้งกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อาทิ การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ ในวันที่ 12 เม.ย. เวลา 16.00-17.00 น., เพลงฉ่อยพื้นฐาน, ลำตัดหวังเต๊ะ, การแสดงหุ่นกระบอก, นาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เป็นต้น พร้อมเทศกาลอาหารอิ่มอร่อยทั่วทิศ ชิมและชมในงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 เม.ย.
 
พาราไดซ์ พาร์ค.     

      ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ถ.สุขุมวิท 21 จัดงาน “โอทอป สงกรานต์หรรษา มหกรรมผ้าไทย” สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทั้งศิลปะการแสดงจากทั่วภูมิภาค เช่น หนังใหญ่ วัดขนอน, หุ่นละครเล็ก จากโจหลุยส์, นาฏมวยไทย แล้วยังจะได้พบกับสินค้าที่มาจากวัฒนธรรมอันหลากหลาย อาทิ ลายไทย เครื่องเงิน จากเชียงใหม่, เครื่องทองรัตนโกสินทร์ จากกาญจนบุรี, บาติกน้ำเต้าหู้-ดินสอพอง จากลพบุรี, ฝ้ายแกมไหม จากอุดรธานี, ผ้าทอไทลื้อ จากน่าน, ไหมไทย จากสุรินทร์ เป็นต้น โดยจัดงานที่ชั้น LG, G, M วันที่ 9-15 เม.ย.


เทอร์มินอล 21.เทอร์มินอล 21.


พระทรงเครื่อง พระมหาจักรพรรดิ.พระประทานพร.พระล้อม.พระไภษัชยคุรุ.ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  นสพ.ไทยรัฐ www.thairath.co.th