Transportation

รฟท.เปิดสถานีเพิ่มที่จังหวัดอุดรธานี แก้ปัญหาความล่าช้าของขบวนรถ รองรับอาเซียน

by AEC TOURISMTHAI

 

 

     (16 มี.ค.2558) นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันทำพิธีเปิดอาคารสถานีรถไฟนาพู่ ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เพื่อใช้ในการจัดเหล็กขบวนรถและลดความล่าช้าของขบวนรถ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และการขนส่งด้านเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น จากการที่จังหวัดหนองคายจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในจังหวัดอุดรธานี พร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้
 
     สถานีนาพู่เป็นสถานีประเภท ข ทางเดี่ยวชั้น 3 ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 593 ระหว่างสถานีอุดรธานีกับสถานีนาทา ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โดยใช้สัญลักษณ์ประจำที่ชนิดหลักเขตสถานี พร้อมทั้งมีหลักเขตสับเปลี่ยนเครื่องขอและให้ทางสะดวกชนิดลูกตรากลม อยู่ในสังกัดงานเดินรถแขวงนครราชสีมา กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  สวท.อุดรธานี