AEC Tourism

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชมนิทรรศการ ชุดศิลป์ไทย หาดใหญ่วิทยาลัยก้าวไกลสู่อาเซียน

by AEC TOURISMTHAIเทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดนิทรรศการ ชุดศิลป์ไทย หาดใหญ่วิทยาลัยก้าวไกลสู่อาเซียน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2558 ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในศิลปะ ได้รับความรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีเวที แสดงความสามารถทางศิลปะ ซึ่งในครั้งนี้เป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมฟรีได้ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 09.00 -18.00 น. ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สวท.สงขลา