infoasean

Tourism

ไทย-มาเลเซีย ประตูสู่คาบสมุทรมลายู (กรุงเทพฯ-หาดใหญ่)

  ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ คาบสมุทรมลายู หรือ มาเลเซียตะวันตก มีพรมแดนทางทิศเหนือติดประเทศไทย...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Aug 6, 2014

ไทย-ลาว ลาวใต้บนเส้นทางแห่งสายน้ำ (ปากเซ-วัดพู-คอนพะเพ็ง)

  • ปราสาทวัดพู : ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจำปาสักมาทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ปราสาทวัดพู หรือ วัดพู นครจำำปาสักได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตที่ตั้งของวัดพู...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Aug 6, 2014

ไทย-ลาว เส้นทางอารยธรรม (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี)

            เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Aug 5, 2014

ไทย-ลาว เส้นทางไหว้พระและอารยธรรมล้านนา(กรุงเทพฯ-น่าน)

ความที่เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออก อันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นราบ ทำให้เสน่ห์ของเมืองน่านยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นท้องทะเลแห่งขุนเขา...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Aug 5, 2014

ไทย-ลาว เส้นทางย้อนประวัติศาสตร์ลาว(เวียงจันทน์-หลวงพระบาง)

แขวงหลวงพระบาง เป็นแขวงหนึ่ง หรือจังหวัด ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกัน และมีเมืองเอก ซึ่งเป็นเมืองที่องค์การยูเนสโก ได้ยกย่องให้...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jun 11, 2014

10 สุดยอดสถานที่เที่ยวทางทะเลในอาเซียน

  1. เกาะเต่า, ประเทศไทย เกาะเต่าใช้ชื่อนี้มาจากเต่าทะเลมากมายที่อาศัยอยู่บนชายฝั่งของหาดทรายสีขาวที่ล้อมรอบด้วยภูเขา สูงชันและฤดูร้อน 300 วันต่อปีที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน   2. บาหลี,...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jun 11, 2014

10 สุดยอดมหาวิทยาลัยประจำชาติในอาเซียน

  1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านการวิจัยที่ครอบคลุม โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งโดดเด่นระดับโลกในด้านการศึกษาและการวิจัย...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jun 11, 2014

8 สุดยอดอาหารขึ้นชื่อในอาเซียน

  1. นาซีโกเร็ง อาหารประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียที่ทำจากข้าวและเครื่องเทศต่างๆ เช่น กระเทียม, พริก และผักชี ถือว่าเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของอินเดีย รับประทานคู่กับไข่ดาวและกุ้งทอด...