infoasean

Tourism

เตรียมตัวขับรถเที่ยวอาเซียน

ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลายคนจึงคิดที่จะไปเที่ยวประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน ด้วยระยะทางจากประเทศไทยที่ไม่ไกลมากนัก การขับรถไปเที่ยวเองนับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Aug 7, 2014

ไทย-เวียดนาม บนเส้นทางอีสต์-เวสต์ คอร์ริดอร์ (เว้-ดานัง-ฮอยอัน)

  เวียดนามกลาง หรือ ที่คนไทยเรารู้จักกันอย่างแพร่หลายในนาม เมืองเว้ ดานัง และฮอยอัน การเดินทางสามารถใช้ทางรถเดินทางเข้ามาทางมุกดาหารเข้าสะหวันนะเขต และ นำรถเข้าชายแดนลาว-เวียดนามที่ด่านลาวบาว...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Aug 7, 2014

ไทย-เวียดนาม สุดทางเวียดนามเหนือ (ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา)

  ประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ รูปร่างประเทศก็คล้ายกับตัว S มีความยาวจากภาคเหนือลงมาสู่ภาคใต้ระยะทางประมาณ 1,650 กิโลเมตร เมืองหลวงประเทศเวียดนาม คือ ฮานอย...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Aug 7, 2014

ไทย-เวียดนาม บนเส้นทางประตูสู่เวียดนาม (กรุงเทพฯ-นครพนม-มุกดาหาร)

จากสนามบินนครพนมมุ่งตรงสู่มุกดาหาร เราใช้เส้นทางผ่านอำเภอหว้านใหญ่ แวะชมสักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักชีวัดสองคอน โบสถ์คริสต์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาค...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Aug 7, 2014

ไทย-สิงคโปร์ ถนนสู่สิงคโปร์ (สิงคโปร์)

  ประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ก่อนศตวรรษที่ 14 มิได้ถูกบันทึกอย่างชัดเจนและแน่นอนนัก ในช่วงศตวรรษที่ 14 สิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมัชฌาปาหิตแห่งชวา ต่อมาในต้นศตวรรษที่ 15...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Aug 7, 2014

ไทย-ฟิลิปปินส์ ดินแดนแห่งหมู่เกาะและท้องทะเล (ฟิลิปปินส์)

  ชื่อทางการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)  ที่ตั้ง : เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะจำนวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Aug 7, 2014

ไทย-พม่า เส้นทางศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศพม่า (ตองยี-มัณฑะเลย์-พุกาม-ย่างกุ้ง)

    เมืองย่างกุ้ง (yangon city)  เมืองย่างกุ้งเป็นอดีตเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ โดยย่างกุ้งเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Aug 7, 2014

ไทย-พม่า บนเส้นทางสายตะวันตก(กรุงเทพฯ-แม่สอด)

แม่สอดเป็นอำเภอที่มีการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า เนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดน และเป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอด เชื่อมโยงเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Aug 7, 2014

ไทย-พม่า เหนือสุดแดนสยามสู่พม่า (กรุงเทพฯ-เชียงราย-เชียงตุง)

  เมืองเชียงตุง หรือ ตุงคบุรี เมืองหลวงของแคว้นเชียงตุงหรือเขมรัฐ ดินแดนของชาวไทยขึน(ไทยเขิน) นครเชียงตุงมีประวัติที่ยาวนานควบคู่กับเมืองเชียงรุ่ง เชียงราย เชียงใหม่ เชียงทอง ตลอดระยะเวลากว่า 700...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Aug 7, 2014

ไทย-มาเลเซีย ประตูสู่คาบสมุทรมลายู (กรุงเทพฯ-หาดใหญ่)

  คาบสมุทรมลายู หรือ แหลมมลายู ( Malay Peninsula ) เป็นคาบสมุทรที่ มีพื้นที่ อยู่ใน 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน คือประเทศ พม่า , ไทย , มาเลเซีย ,สิงคโปร์...