Tourism

ไทย-เวียดนาม บนเส้นทางอีสต์-เวสต์ คอร์ริดอร์ (เว้-ดานัง-ฮอยอัน)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-เวียดนาม บนเส้นทางอี
 

เวียดนามกลาง หรือ ที่คนไทยเรารู้จักกันอย่างแพร่หลายในนาม เมืองเว้ ดานัง และฮอยอัน การเดินทางสามารถใช้ทางรถเดินทางเข้ามาทางมุกดาหารเข้าสะหวันนะเขต และ นำรถเข้าชายแดนลาว-เวียดนามที่ด่านลาวบาว ใช้เวลาเที่ยวอย่างน้อย 4 วัน 3 คืน ครอบคลุมทั้งเมืองเว้ เมืองดานัง และ เมืองฮอยอันคะ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองเว้ เช่น พระราชวังเว้ การล่องเรือแม่น้ำหอม การเที่ยวชมสุสานจักรพรรดิ์ต่างๆ เช่นจักรพรรดิ์ไคดิง , ตือดึ๊ก เป็นต้น เที่ยวชมวัดเทียนหมุ ส่วนเมืองดานังเป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่ของเวียดนามมีชายหาดที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวที่เมืองดานังเช่น พิพิธภัณฑ์จาม การนั่งกระเช้าชมเมืองที่เขานาบาฮิลล์ และ การชมเรือกระจาดแบบเวียดนาม เป็นต้นคะ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองเก่าที่สวยงามมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากมายทั้งชาวตะวันตกและชาวไทยเอง บ้านเมืองยังรักษาไว้แบบเก่า และยังคงรักษาไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองฮอยอันเช่น สะพานญี่ปุ่น บ้านเก่าอายุร้อยกว่าปี เป็นต้น

 

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น