Tourism

4 สุดยอดสนามบินของอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

4 สุดยอดสนามบินของอาเซีย
 

1) สนามบินชางงี, ประเทศสิงคโปร์

สนามบินชางงีของสิงคโปร์เป็นสนามบินที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนเครื่องในระยะเวลานาน เนื่องจากที่นี้มีสัญญา wifi ฟรีทั่วบริเวณและพื้นที่เลานจ์ที่สงบและสบายสำหรับพักผ่อน รวมไปถึงร้านอาหารในราคาที่สมเหตุสมผลมากมาย นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์ฟรีและพื้นที่นันทนาการที่สามารถเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้ภายในสนามบิน

2) สนามบินสุวรรณภูมิ, ประเทศไทย

สนามบินหลักของกรุงเทพมหานครในประเทศไทยเป็นสนามบินที่สวยงามด้วยโครงสร้างกระจก และเหล็กที่ทันสมัย ซึ่งง่ายต่อการรักษาความปลอดภัย โดยสนามบินสุวรรณภูมิถูกแบ่งการใช้งานออกเป็นหลายชั้นและแบ่งการเดินทางภายในประเทศและนอกประเทศออกจากกัน โดยในทั้งสองส่วนมีร้านอาหารและคาเฟ่ในช่วงราคาที่สมเหตุผล รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อและร้านหนังสือให้เลือกฆ่าเวลา

3) สนามบินนานาชาติฮ่องกง, เกาะฮ่องกง

สนามบินนานาชาติฮ่องกงตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ภายในสนามบินมีสัญญา Wi-Fi ให้ใช้ฟรีและมีการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา โดยสนามบินนานาชาติฮ่องกงเป็นสนามบินที่เหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลหรือเปลี่ยนเครื่องหลายชั่วโมง เนื่องจากมีเลานจ์ฟรำหรับนักเดินทางที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ใช้อย่างทั่วถึง

4) สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย

สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ตั้งอยู่ด้านนอกของกรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นระยะทางประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยมีมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งตรงออกมาจากเมือง แต่นักเดินทางส่วนใหญ่มักใช้บริการแท็กซี่เพราะจะสามารถควบคุมระยะเวลาในการเดินทางให้เร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์แบ่งออกเป็น 2 อาคารใหญ่ คืออาคารสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ (LCCT) ซึ่งไกลออกไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตรจากอาหารให้บริการสำหรับสายการบินชั้นปกติ

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น