Transportation

เดินรถโดยสารช่องจอม-เสียมราฐ เปิดประตูสุรินทร์สู่อาเซียน

นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ชินรุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดการเดินรถปรับอากาศเพื่อการท่องเที่ยว สุรินทร์-เสียมราฐ...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

ก.คมนาคม ส่งเสริม พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาคขนส่งและโลจิสติกส์

นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

สายการบินมาเลเซียยันไม่ยกเลิกเที่ยวบินมาไทย

สายการบินแห่งชาติมาเลเซีย เปิดเผยว่า ไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินมากรุงเทพฯ เนื่องจากเหตุระเบิดบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณ แยกราชประสงค์ ขณะที่กระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

อาเซียนเพิ่มบริการด้านโลจิสติกภายในภูมิภาค

การประชุมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลอุตสาหกรรมภายในอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและการให้บริการโลจิสติกภายในอาเซียน...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ -

ALL STORIES

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 19, 2014

ความพยายามของไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่ออาเซียน

ประเทศไทยได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อและช่วยลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 19, 2014

ประเทศไทยในฐานะผู้แทนถาวรของอาเซียนในด้านความร่วมมือ

ประเทศไทยในฐานะผู้แทนถาวรของอาเซียนเห็นแนวโน้มที่ดี สำหรับความร่วมมือของอาเซียนในด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามพรมแดน โดยตามกฎบัตรอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนจะแต่งตั้งผู้แทนถาวรประจำอาเซียนและตำแหน่งเอกอัครราชทูตถาวร...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 17, 2014

ประเทศไทยให้สำคัญด้านการขนส่งเพื่อความร่วมมือภายในอาเซียน

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้มีการพัฒนาด้านเครือข่ายการขนส่งระหว่างกันและเชื่อมต่อไปยังเอเชียตะวันออก นายกรัฐมนตรีของไทยได้ให้ความสำคัญสำหรับความร่วมมือในด้านการขนส่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคนี้...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 15, 2014

การเชื่อมโยงประเทศไทยกับอุตสาหกรรมอาเซียน

ประเทศไทยได้ดำเนินการเชื่อมโยงเส้นทางการทำอุตสาหกรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ เพื่อขยายฐานการผลิตไปยังตลาดอาเซียน...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 15, 2014

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 เชื่อมโยงกับถนน R3A

คาราวานรถยนต์จากเมืองสิบสองปันนาในประเทศจีนได้เดินทางมายังประเทศไทยผ่านทางถนนเอเชียหมายเลข 3 หรือ R3A เพื่อเข้าร่วมการเฉลิมฉลองของการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 โดยคาราวานประกอบด้วยรถยนต์ 46...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 14, 2014

ครบรอบ 20 ปี ของสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่หนึ่ง

จังหวัดหนองคายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและเมืองหลวงของประเทศลาวจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง 20 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่หนึ่ง โดยจะมีการจัดกิจกรรมแสงสีเสียงที่งดงาม...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 13, 2014

จังหวัดระนองเตรียมความพร้อมที่จะเป็นศูนย์ส่งออกในทะเลอันดามัน

จังหวัดระนองตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดระนองได้กำหนดเป้าหมายที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกในทะเลอันดามันที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 11, 2014

ไทยจัด Road Trip เชื่อมความสัมพันธ์เส้นทาง R3A

รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนจะมีส่วนร่วมในการเดินทางถนนตามเส้นทาง R3A จากจังหวัดเชียงรายในภาคเหนือของประเทศไทยไปยังเมืองคุนหมิงในภาคใต้ของประเทศจีน ในโอกาสการครบรอบ 20 ปี...