Transportation

เดินรถโดยสารช่องจอม-เสียมราฐ เปิดประตูสุรินทร์สู่อาเซียน

นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ชินรุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดการเดินรถปรับอากาศเพื่อการท่องเที่ยว สุรินทร์-เสียมราฐ...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

ก.คมนาคม ส่งเสริม พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาคขนส่งและโลจิสติกส์

นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

สายการบินมาเลเซียยันไม่ยกเลิกเที่ยวบินมาไทย

สายการบินแห่งชาติมาเลเซีย เปิดเผยว่า ไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินมากรุงเทพฯ เนื่องจากเหตุระเบิดบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณ แยกราชประสงค์ ขณะที่กระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

อาเซียนเพิ่มบริการด้านโลจิสติกภายในภูมิภาค

การประชุมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลอุตสาหกรรมภายในอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและการให้บริการโลจิสติกภายในอาเซียน...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ -

ALL STORIES

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 10, 2014

ประเทศไทยยกให้ GMS เป็นกุญแจสำคัญของ ASEAN

นายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงการสนับสนุนที่เข้มแข็งในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ที่ประเทศไทยเห็นว่าเป็นกลุ่มสำคัญในการพัฒนา สำหรับการก่อให้เกิดประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากประเทศไทยแล้ว GMS ยังประกอบด้วย...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 10, 2014

บทบาทของไทยในการส่งเสริมการเชื่อมโยง BIMSTEC

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความมั่นใจกับสมาชิกของความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือ BIMSTEC ว่าประเทศไทยจะยังคงบทบาทในการเสริมสร้างการเชื่อมโยงภายในกลุ่ม...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 5, 2014

ธุรกิจการบินของไทยเตรียมความพร้อมเพื่อ AEC

ธุรกิจการบินในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มที่จะขยายตัว เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ทำให้อุตสาหกรรมการบินของไทยต้องเตรียมที่จะตอบสนองความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 4, 2014

ประเทศไทยและประเทศลาวกับการพัฒนาการเชื่อมต่อการขนส่ง

ประเทศไทยและประเทศลาวได้ทำข้อตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาการเชื่อมต่อการขนส่งที่จะเชื่อมโยง ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ในโครงการการเชื่อมต่อการขนส่ง ได้มีการหารือเรื่องการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงจังหวัดหนองคาย...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 2, 2014

เปิดตัวเส้นทางรถประจำทางเชื่อมโยงไทยและลาวต้อนรับ AEC

ประเทศไทยและประเทศลาวได้ร่วมกันเปิดเส้นทางรถประจำทางสายใหม่ ในการเชื่อมโยงทั้งสองประเทศโดยทั้งสองประเทศได้เปิดเส้นทางรถประจำทางตามเส้นทางของ 4 สะพานมิตรภาพฯ ซึ่งการขนส่งจะมีเส้นทางใหม่ในการเดินทางไป...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 1, 2014

ไทยเสนอให้มีการสนับสนุนการพัฒนาคมนาคมในประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือ NEDA ได้จัดสรรงบประมาณ 6,900 ล้านบาท ในการสนับสนุนทางการเงินสำหรับ 10 โครงการพัฒนาขนส่งในประเทศเพื่อนบ้าน NEDA เป็นองค์การมหาชน...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Apr 1, 2014

เส้นทางเชื่อมโยงไทยกับเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการค้าและ AEC

การก่อสร้าง " เส้นทางสายตะวันออก หมายเลข 3 " ซึ่งจะเชื่อมโยงภาคเหนือของประเทศไทย กับภาคใต้ของจีน ผ่านทางประเทศลาว ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในอนาคต โดยเส้นทางใหม่ที่จะถูกเรียกว่า R3E...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ - Mar 31, 2014

ประเทศไทยพร้อมที่จะเพิ่มการเชื่อมต่อกับภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทยได้มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาค...