Related Articles

ก.แรงงาน ร่วม ILO ทำหลักสูตรพัฒนาทุนมนุษย์หนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานลุ่มน้ำโขง

นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือด้านแรงงานกับแต่ละประเทศอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

บรูไนฯ เตรียมเปิดสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำประเทศไทย

นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

15 กรกฎาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2558 ข้อมูลการติดต่อ : เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร.0 4524 6060 ททท. สำนักงานอุบลราชธานีTel. +66 4524 3770 , +66 4525 0714 หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

ไทย-เวียดนามพัฒนาความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

ประเทศไทยและประเทศเวียดนามได้ตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยการลงนามในข้อตกลงนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติในกรุงฮานอย...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ -

ALL STORIES

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jan 27, 2015

ราชบุรี ไชน่าทาวน์ 2015

18 กุมภาพันธ์ 2558 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อมูลการติดต่อ : เทศบาลเมืองราชบุรี โทร. 0 3232 1311, 0 3233 7688 ต่อ 108 ททท. สำนักงานเพชรบุรีTel. 0 3247 1005-6 หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับงาน :...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jan 27, 2015

งานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล

20 กุมภาพันธ์ 2558 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อมูลการติดต่อ : สมาคมไทยจีนเจ้าพ่อจุ้ย โทร.0 3524 4451 ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยาTel. 0 3524 6076-7 หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับงาน : ท้องถิ่น...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jan 23, 2015

งานตกปลาอินทรีที่ทะเลตราด

11 ธันวาคม 2558 - 13 ธันวาคม 2558 ข้อมูลการติดต่อ : TaT CallCenter 1672 ททท. สำนักงานตราดTel. +66 3959 7259-60 หมวดหมู่ : ตกปลา ระดับงาน : ท้องถิ่น สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม ณ กระโจมไฟท่าเทียบเรือแหลมงอบ...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jan 23, 2015

งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ประจำปี 2558

28 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ข้อมูลการติดต่อ : วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โทร. 0 4271 1132 ททท. สำนักงานนครพนมTel. +66 4251 3490-1 หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับงาน : ท้องถิ่น...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jan 23, 2015

งานต้อนรับศักราชใหม่ (Cha-Am Countdown)

28 ธันวาคม 2558 - 1 มกราคม 2559 ข้อมูลการติดต่อ : เทศบาลเมืองชะอำ โทร. 0 3247 1822 ททท. สำนักงานเพชรบุรีTel. +66 3247 1005-6 หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล ระดับงาน : ท้องถิ่น สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม ณ...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jan 22, 2015

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

3 ตุลาคม 2558 - 4 ตุลาคม 2558 ข้อมูลการติดต่อ : เทศบาลตำบลหนองแค โทร.0 3638 0205 อำเภอหนองแค โทร. 0 3637 1400 ททท. สำนักงานลพบุรีTel. +66 3642 2768-9 หมวดหมู่ : พายเรือแคนู/ล่องเรือ,งานแฟร์ และเทศกาล ระดับงาน :...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jan 22, 2015

งานแข่งขันเรือยาวออกพรรษาไทย-ลาวตีช้างน้ำนอง (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

24 ตุลาคม 2558 - 27 ตุลาคม 2558 ข้อมูลการติดต่อ : เทศบาลเมืองมุกดาหาร โทร. 0 4261 1027 ททท. สำนักงานนครพนมTel. +66 4251 3490-1 หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับงาน : ท้องถิ่น...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jan 22, 2015

งานเดิน ? วิ่ง แม่เมาะมินิฮาล์ฟมาราธอน

1 สิงหาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558 ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call Center 1672 ททท. สำนักงานเชียงใหม่Tel. +66 5324 8604, +66 5324 8607, +66 5330 2500 หมวดหมู่ : แข่งวิ่งและเดิน ระดับงาน : ท้องถิ่น...