About AEC

เชิญร่วมกิจกรรมไขความลับธุรกิจพิชิตตลาดมาเลเซีย

ศูนย์ AEC BUSINESS SUPPORT CENTER กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ตลาดมาเลเซีย "Key to Success : ไขความลับธุรกิจ พิชิตตลาดมาเลเซีย...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

สิงคโปร์ติดอันดับประเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจมากที่สุดในโลก

ธนาคารโลกระบุว่า สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่เอิ้อต่อการประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศได้ปฏิรูปด้านกฎเกณฑ์และเงื่อนไขให้ง่ายต่อการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น รายงาน "Doing...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนด้านประวัติศาสตร์

ตัวแทนผู้นำของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)จะมีการรวมตัวกันในเมืองหลวงของประเทศพม่าสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ -

อาเซียนและยูนิเซฟสร้างกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

กรอบข้อตกลงความร่วมมือ (FAC) ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และกองทุนสหประชาชาติเพื่อเด็ก (ยูนิเซฟ)...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ -

ALL STORIES

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

ไทยเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD) ครั้งที่ ๒ ที่กรุงเทพมหานคร

กรอบความร่วมมือเอเชียเป็นความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ประเทศไทยได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๕โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าด้วยกัน...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

บีโอไอ เชิญชวนนักลงทุนเกาหลีขยายการลงทุนเน้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยการจัดงานสัมมนา "ความร่วมมือด้านการลงทุนไทย-เกาหลี (Thai Korean Investment Cooperation ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ (28 ก.ย.) ที่จังหวัดชลบุรี...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

ครม.รับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมรับอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 – 2563

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2559 2563 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรม 2)...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

ไทย-CLMV ยกระดับความร่วมมือยุติแหล่งผลิต ทำลายเครือข่ายยาเสพติด

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2559 (เพิ่มเติม) สนับสนุนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 1)...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

ญี่ปุ่นตั้งโรงงานอาหารทางการแพทย์ ปักธงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์ในไทย

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการเข้าพบของนายชินสึเกะ ยูอาสะ ประธานบริษัทไทยโอซูก้า จำกัด ว่า มาเข้าพบเพื่อเชิญให้เปิดโรงงานอาหารทางการแพทย์แห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนเศรษฐกิจ 1...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

สำรวจจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับการเปิดเป็นด่านพรมแดนถาวรในอนาคต

นายพิษณุ สุวรรณะชฏ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะเดินทางมายังจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น (BP.13) ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

จ.พังงา พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในโอกาสเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

ญี่ปุ่นมีความต้องการรับผู้ฝึกงานไทยไปฝึกปฏิบัติด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ คณะสมาคมนักธุรกิจภาคจังหวัดชิมะเนะ...