About AEC

เชิญร่วมกิจกรรมไขความลับธุรกิจพิชิตตลาดมาเลเซีย

ศูนย์ AEC BUSINESS SUPPORT CENTER กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ตลาดมาเลเซีย "Key to Success : ไขความลับธุรกิจ พิชิตตลาดมาเลเซีย...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

สิงคโปร์ติดอันดับประเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจมากที่สุดในโลก

ธนาคารโลกระบุว่า สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่เอิ้อต่อการประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศได้ปฏิรูปด้านกฎเกณฑ์และเงื่อนไขให้ง่ายต่อการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น รายงาน "Doing...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนด้านประวัติศาสตร์

ตัวแทนผู้นำของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)จะมีการรวมตัวกันในเมืองหลวงของประเทศพม่าสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ -

อาเซียนและยูนิเซฟสร้างกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

กรอบข้อตกลงความร่วมมือ (FAC) ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และกองทุนสหประชาชาติเพื่อเด็ก (ยูนิเซฟ)...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ -

ALL STORIES

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

ประเทศสมาชิก ACD พอใจการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย หรือ ACD SUMMIT ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 ที่ผ่านมาว่า ไทยได้รับคำชมจากประเทศสมาชิก ACD ทุกประเทศ...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

รับรองร่างปฏิญญาบาหลีสำหรับประชุม World Culture Forum ครั้งที่ 2 ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

ร่างปฏิญญาบาหลี มีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของวัฒนธรรมในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสงวนรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับวาระพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

เอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 21

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป โดยยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้นำ BIMSTEC (BIMSTEC Leaders Retreat Outcome Document)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้นำ BIMSTEC (BIMSTEC Leaders Retreat Outcome Document) สาระสำคัญของเรื่อง 1. สาธารณรัฐอินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำ BIMSTEC...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมในอนาคต

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานโนวาเมดิค ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไหมเย็บแผล วัสดุปิดแผล จังหวัดสมุทรปราการ ว่า...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมเอซีดี ร่วมลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุม 3 ฉบับ

การประชุมเอซีดีตลอดทั้งวันผู้นำและผู้แทนในภูมิภาคเอเชียทั้ง 34 ประเทศ ได้ร่วมหารือกันอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้าง ซึ่งนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมเอซีดี ร่วมลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุม 3 ฉบับ

การประชุมเอซีดีตลอดทั้งวันผู้นำและผู้แทนในภูมิภาคเอเชียทั้ง 34 ประเทศ ได้ร่วมหารือกันอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้าง ซึ่งนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

นายกรัฐมนตรี แถลงผลสำเร็จจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (2nd ACD Summit 2016) ครั้งที่ 2 ว่า...