About AEC

เชิญร่วมกิจกรรมไขความลับธุรกิจพิชิตตลาดมาเลเซีย

ศูนย์ AEC BUSINESS SUPPORT CENTER กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ตลาดมาเลเซีย "Key to Success : ไขความลับธุรกิจ พิชิตตลาดมาเลเซีย...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

สิงคโปร์ติดอันดับประเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจมากที่สุดในโลก

ธนาคารโลกระบุว่า สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่เอิ้อต่อการประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศได้ปฏิรูปด้านกฎเกณฑ์และเงื่อนไขให้ง่ายต่อการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น รายงาน "Doing...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนด้านประวัติศาสตร์

ตัวแทนผู้นำของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)จะมีการรวมตัวกันในเมืองหลวงของประเทศพม่าสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ -

อาเซียนและยูนิเซฟสร้างกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

กรอบข้อตกลงความร่วมมือ (FAC) ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และกองทุนสหประชาชาติเพื่อเด็ก (ยูนิเซฟ)...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ -

ALL STORIES

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

ประธานาธิบดีแห่งเมียนมาได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

นายติน จ่อ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

ผลลัพธ์ของการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 7

สาระสำคัญของร่างปฏิญญากรุงฮานอยกล่าวถึงการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ในภูมิภาคเพื่อเอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมประเทศสมาชิกในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

จีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าผู้แทนไทย เปิดเผยว่า การเจรจารอบ 15 นี้ อยู่ในช่วงสำคัญหลังจากที่ผู้นำ RCEP ได้ประกาศแถลงการณ์ร่วมในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

บุคคลสำคัญของกัมพูชาเดินทางร่วมลงนามแสดงความอาลัย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีบุคคลสำคัญในกัมพูชาเดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่น เจ้าหญิงนโรดม อรุณรัศมี...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

มอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน แก่คณะเยาวชนไทยโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มดำเนินโครงการเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 มีวัตถุประสงค์...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

ไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3

นายไมตรี กล่าวว่า การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน (HABITAT) เป็นการประชุม ที่จัดขึ้นทุก 20 ปี โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 (HABITAT III)...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

เร่งพัฒนาแรงงาน ไปสู่ Brain power รองรับไทยแลนด์ 4.0

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันนี้ (17 ต.ค. 59)...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 20, 2016

ยธ. สร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมกับเวียดนาม

นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr.Nguyen Van Luc รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ...