About AEC

เชิญร่วมกิจกรรมไขความลับธุรกิจพิชิตตลาดมาเลเซีย

ศูนย์ AEC BUSINESS SUPPORT CENTER กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ตลาดมาเลเซีย "Key to Success : ไขความลับธุรกิจ พิชิตตลาดมาเลเซีย...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

สิงคโปร์ติดอันดับประเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจมากที่สุดในโลก

ธนาคารโลกระบุว่า สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่เอิ้อต่อการประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศได้ปฏิรูปด้านกฎเกณฑ์และเงื่อนไขให้ง่ายต่อการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น รายงาน "Doing...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนด้านประวัติศาสตร์

ตัวแทนผู้นำของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)จะมีการรวมตัวกันในเมืองหลวงของประเทศพม่าสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ -

อาเซียนและยูนิเซฟสร้างกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

กรอบข้อตกลงความร่วมมือ (FAC) ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และกองทุนสหประชาชาติเพื่อเด็ก (ยูนิเซฟ)...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ -

ALL STORIES

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

ร่างบันทึกความเข้าใจ บรูณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย และมาเลเซีย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย และมาเลเซีย...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

ร่างกฎกระทรวงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รองรับการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศในการเปิดเสรีการค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงบริการด้านวิศวกรรม...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม 77

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม 77 ในวาระที่ 3 หัวข้อ "การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 71...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

นายกรัฐมนตรี หารือร่วมกับสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศ (BCIU)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมหารือกับสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศ (Business Council for International Understanding) ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี กลุ่ม 77

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม 77 ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

เชิญชวนร่วมประกวดวีดิทัศน์สั้น เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านสายตาชาวต่างชาติ

พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานแถลงข่าว...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน IMT-GT เห็นชอบแถลงการณ์ร่วม (JOINT MINISTERIAL STATEMENT)

การประชุมวันสุดท้ายของการประชุม IMT-GT ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน IMT-GT ที่ประชุมได้เห็นชอบแถลงการณ์ร่วม (JOINT MINISTERIAL STATEMENT) โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

OTOP ไตรภาคี ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ หัวหน้าคณะประชุม IMT-GT ฝ่ายไทย Mr.DatoDr.Rahman Ku Ismail หัวหน้าคณะประชุม IMT-GT ฝ่ายมาเลเซีย นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวานิช...