editor

About AEC

ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดทุนอาเซียน

  นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Working Committee on Capital Market Development หรือ...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เยือนสหรัฐ ถกความมั่นคงภูมิภาคอาเซียน กองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.- 2 ต.ค.59 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ มีกำหนดการเดินทางไปราชการ ณ มลรัฐฮาวาย...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

ไทยเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD) ครั้งที่ ๒ ที่กรุงเทพมหานคร

  กรอบความร่วมมือเอเชียเป็นความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ประเทศไทยได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๕โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าด้วยกัน...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

บีโอไอ เชิญชวนนักลงทุนเกาหลีขยายการลงทุนเน้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยการจัดงานสัมมนา "ความร่วมมือด้านการลงทุนไทย-เกาหลี” (Thai – Korean Investment Cooperation” ซึ่งจัดขึ้นวันนี้...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

ครม.รับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมรับอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 – 2563

  สาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2559 – 2563 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1)...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

ไทย-CLMV ยกระดับความร่วมมือยุติแหล่งผลิต ทำลายเครือข่ายยาเสพติด

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2559 (เพิ่มเติม) สนับสนุนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

ญี่ปุ่นตั้งโรงงานอาหารทางการแพทย์ ปักธงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์ในไทย

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการเข้าพบของนายชินสึเกะ ยูอาสะ ประธานบริษัทไทยโอซูก้า จำกัด ว่า มาเข้าพบเพื่อเชิญให้เปิดโรงงานอาหารทางการแพทย์แห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนเศรษฐกิจ 1...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

สำรวจจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับการเปิดเป็นด่านพรมแดนถาวรในอนาคต

นายพิษณุ สุวรรณะชฏ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะเดินทางมายังจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น (BP.13) ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

จ.พังงา พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในโอกาสเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

ญี่ปุ่นมีความต้องการรับผู้ฝึกงานไทยไปฝึกปฏิบัติด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ คณะสมาคมนักธุรกิจภาคจังหวัดชิมะเนะ...