editor

About AEC

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน IMT-GT เห็นชอบแถลงการณ์ร่วม (JOINT MINISTERIAL STATEMENT)

  การประชุมวันสุดท้ายของการประชุม IMT-GT ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน IMT-GT ที่ประชุมได้เห็นชอบแถลงการณ์ร่วม (JOINT MINISTERIAL STATEMENT) โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

OTOP ไตรภาคี ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

  นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ หัวหน้าคณะประชุม IMT-GT ฝ่ายไทย Mr.Dato’Dr.Rahman Ku Ismail หัวหน้าคณะประชุม IMT-GT ฝ่ายมาเลเซีย นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวานิช...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 30, 2016

นายกรัฐมนตรี ยืนยันกับคนไทยในสหรัฐ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความคืบหน้า

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบกับชุมชนไทยในนิวยอร์ก และอีกหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 30, 2016

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวเชื่อมโยง AEC ไทย-มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน นี้

  นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส ร่วมกับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส...

Transportation / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 30, 2016

ททท. เปิดตัวโครงการ A Touch of Thai Vehicles เส้นทางสร้างสรรค์เที่ยววิถีไทยท่องวิถีถิ่น

  เมื่อเร็วๆนี้  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมยานพาหนะท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว หรือ A Touch Of Thai VEHICLES...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 29, 2016

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ งาน “Phuket Tasty Fest 2016 ที่กินที่เที่ยว ที่เดียวกัน

  “อาหารไทย” บ่งบอกวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นไทย อาหารแต่ละภาคล้วนมีเรื่องราวของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมจากโบราณจนถึงยุคปัจจุบันที่แฝงไว้...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 23, 2016

นายกรัฐมนตรียืนยันเจตนารมณ์ของไทยร่วมมือกับประชาคมโลกแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมระดับสูงเกี่ยวกับการใช้บังคับของความตกลงปารีส ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 71 ณ...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 23, 2016

การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้ IMT-GT ครั้งที่ 13 เสนอการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน

  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 23, 2016

ความร่วมมือไทย-จีน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืน

  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 23, 2016

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ให้ทุกประเทศร่วมมือแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมระดับสูงว่าด้วยการมีผลใช้บังคับของความตกลงปารีส ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรม...