editor

About AEC

การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑

  กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้  ๑. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.aemm2016.com (ภายใต้หัวข้อ media) พร้อมแนบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑)...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 4, 2016

จังหวัดชายแดนใต้ฝึกเพิ่มกุ๊กไทยไปมาเลย์ สร้างรายได้กว่า 5,000 ล้านบาท/ปี

  นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงของมาเลเซีย (ADVANCE...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 4, 2016

จ.มุกดาหาร จัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี 2559 เชื่อมสัมพันธ์ไทย-สปป.ลาว

  นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. กล่าวว่า กรอ. ได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพร้อมแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 จังหวัด...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 4, 2016

เร่งผลักดันแผนแม่บทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด มุกดาหาร สระแก้ว ตาก ตราด

  นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. กล่าวว่า กรอ. ได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพร้อมแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 จังหวัด...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 4, 2016

ไทยแสดงฝีมือคว้าหลายรางวัล พร้อมรับธงเจ้าภาพการแข่งขันพัฒนาฝีมือแรงงานอาเซียนปี 2561

  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้แทนประเทศไทย เข้ารับธงสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนจาก Data ' Sri Haji lsmail b Haji Abd. Muttalib...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 4, 2016

กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมตั้งงบขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่อาเซียน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ย้ำเสมอว่ากลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนาและเติบโตไปพร้อม ๆ กันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 3, 2016

ผีตาโขน จ.เลย ร่วมงาน The ASEAN Culture & Tourism Fair ที่เกาหลี

  นายสันติภาพ เชื้อบุญมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลด่านซ้าย เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลด่านซ้าย ได้นำคณะผีตาโขนไปแสดงโชว์ในงาน ASEAN Culture & Tourism Fair (ACTF) 2016 ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2559 ที่...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 3, 2016

ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน – สหรัฐอเมริกา เห็นร่วมกันว่า ภัยคุกคามของภูมิภาคต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศ

  พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผย ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน –สหรัฐอเมริกา (ASEAN - US Defense Informal Meeting ) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559 ณ...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

รับทัวร์จีนระเบียบใหม่ ทำใบขับขี่แล้วก่อนเข้าไทยที่ขนส่งจังหวัดเชียงราย

  กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจจากเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เดินทางออกจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (เมื่อค่ำคืนนอนค้างที่อำเภอเชียงแสน) โดยทางรถยนต์ท่องเที่ยวส่วนบุคคลจำนวน 43 คัน...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

พาณิชย์ไทย-จีน เดินหน้าต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี

  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุน ไทย-จีน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร...