editor

About AEC

นายกรัฐมนตรีแนะเยาวชนอาเซียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและให้โอวาทแก่เยาวชนผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนในพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2016

ครม. เห็นชอบให้ไทยกับ สปป.ลาว ขยายการให้บริการเที่ยวบินเพิ่มขึ้น

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบผลการเจรจาการบินระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึงข้อตกลงเรื่องสิทธิการบินระหว่างกัน...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2016

ประชุมรัฐมนตรีเกษตรป่าไม้อาเซียน ที่สิงคโปร์ ไทยเตรียมเสนอแผนยกระดับแก้ประมงไอยูยูอาเซียน

  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม นี้ มีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 4, 2016

การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑

  กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้  ๑. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.aemm2016.com (ภายใต้หัวข้อ media) พร้อมแนบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑)...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 4, 2016

จังหวัดชายแดนใต้ฝึกเพิ่มกุ๊กไทยไปมาเลย์ สร้างรายได้กว่า 5,000 ล้านบาท/ปี

  นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงของมาเลเซีย (ADVANCE...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 4, 2016

จ.มุกดาหาร จัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี 2559 เชื่อมสัมพันธ์ไทย-สปป.ลาว

  นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. กล่าวว่า กรอ. ได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพร้อมแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 จังหวัด...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 4, 2016

เร่งผลักดันแผนแม่บทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด มุกดาหาร สระแก้ว ตาก ตราด

  นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. กล่าวว่า กรอ. ได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพร้อมแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 จังหวัด...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 4, 2016

ไทยแสดงฝีมือคว้าหลายรางวัล พร้อมรับธงเจ้าภาพการแข่งขันพัฒนาฝีมือแรงงานอาเซียนปี 2561

  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้แทนประเทศไทย เข้ารับธงสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนจาก Data ' Sri Haji lsmail b Haji Abd. Muttalib...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 4, 2016

กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมตั้งงบขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่อาเซียน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ย้ำเสมอว่ากลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนาและเติบโตไปพร้อม ๆ กันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 3, 2016

ผีตาโขน จ.เลย ร่วมงาน The ASEAN Culture & Tourism Fair ที่เกาหลี

  นายสันติภาพ เชื้อบุญมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลด่านซ้าย เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลด่านซ้าย ได้นำคณะผีตาโขนไปแสดงโชว์ในงาน ASEAN Culture & Tourism Fair (ACTF) 2016 ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2559 ที่...