editor

About AEC

การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 จะสร้างความเชื่อมโยงและความแข็งแกร่งให้ไทยและเอเชีย

  วิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ในการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย หรือเอซีดี ซัมมิท ครั้งที่ 2 กล่าวว่า...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 9, 2016

ไทยปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง เน้นการคุ้มครองพยานและเหยื่อค้ามนุษย์

      พลตำรวจตรีจารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี เปิดเผยว่า ไทยยังคงเดินหน้าปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องทำให้สามารถยกระดับจากเทียร์ 3 มาเป็นเทียร์ 2 วอชลิช ได้ในปี...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 9, 2016

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานนวดเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย

  นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง 2 บริษัท ในตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 23 คน ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30 – 45...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 9, 2016

ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ร่วมเทศกาลกินเจที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กันอย่างคึกคัก

    บรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันนี้ (6 ต.ค. 59) ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2559 ยังคงคึกคักต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวมาเลเซีย...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 9, 2016

งาน “กอดรัก 3 + 4 เมืองเชียงราย – บ่อแก้ว” เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ไทย – สปป.ลาว สู่อาเซียน

  นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดโครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ไทย – สปป.ลาว สู่อาเซียน...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 9, 2016

ผู้เชี่ยวชาญ JICA ประชุม RISMEP กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และนายพีระพล เก้าเอี้ยน ที่ปรึกษาเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 9, 2016

ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ไทยแลนด์ 4.0

  นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนแรงงานสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ว่า ในปี 2560 กำหนดให้เป็น "ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ไทยแลนด์...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2016

ไทย-เวียดนาม จัดทำร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

  สาระสำคัญของร่างความตกลงฯ มีเนื้อหาสำคัญในการที่ภาคีคู่สัญญาจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างสองประเทศบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน...

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2016

ร่างยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 - 2563 มุ่งไทยเป็นศูนย์กลางการค้าชา กาแฟ อาเซียน

  สรุปสาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 - 2563 และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2559 – 2563 1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 – 2563...