editor

Tourism

ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของนักท่องเที่ยว

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

เอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 21

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป โดยยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้นำ BIMSTEC (BIMSTEC Leader’s Retreat Outcome Document)

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้นำ BIMSTEC (BIMSTEC Leader’s Retreat Outcome...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมในอนาคต

  นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานโนวาเมดิค ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไหมเย็บแผล วัสดุปิดแผล จังหวัดสมุทรปราการ ว่า...

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

จีน ตอบตกลงซื้อข้าว จีทูจี จากไทยล็อตแรก 1 แสนตัน

  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ปริมาณ 1 ล้านตัน...

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม...

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

บริษัทอาลีบาบา พร้อมที่จะช่วยฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

  ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบา พร้อมที่จะช่วยฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้กับไทย...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมเอซีดี ร่วมลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุม 3 ฉบับ

  การประชุมเอซีดีตลอดทั้งวันผู้นำและผู้แทนในภูมิภาคเอเชียทั้ง 34 ประเทศ ได้ร่วมหารือกันอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้าง ซึ่งนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมเอซีดี ร่วมลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุม 3 ฉบับ

  การประชุมเอซีดีตลอดทั้งวันผู้นำและผู้แทนในภูมิภาคเอเชียทั้ง 34 ประเทศ ได้ร่วมหารือกันอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้าง ซึ่งนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

นายกรัฐมนตรี แถลงผลสำเร็จจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (2nd ACD Summit 2016) ครั้งที่ 2 ว่า...