editor

About AEC

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - ยุโรป ครั้งที่ 21 ผลักดันการสร้างความมั่นคงชายแดน

  นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - ยุโรป ครั้งที่ 21 วันที่ 13 - 14 ตุลาคมนี้ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหภาพยุโรป จัดขึ้น...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

อาเซียนและพันธมิตรบวกสามกระชับความร่วมมือ เดินหน้าความมั่นคงอาหารในภูมิภาค

  จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 38 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีประเทศบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

ก.เกษตรฯ ประชุมหารือความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทยและญี่ปุ่น ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทยและญี่ปุ่น ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1 (The First Meeting of the Japan - Thailand High-Level Cooperation...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

เปิดป้ายจุดชมวิวสุดชายแดนสองฝั่งโขงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ไทย-สปป.ลาว

    ที่ลานอเนกประสงค์จุดชมวิวสุดชายแดนสองฝั่งโขง ที่บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดป้าย...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

ติดตามความก้าวหน้าและหารือแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

  นายกล้ารณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมติดตามความก้าวหน้า หารือแนวทางการ และบูรณาการข้อมูลการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจสระแก้ว...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

ไทยและเกาหลีใต้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา

  ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ) ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ย้ำ ไม่เปิดจดทะเบียนต่างด้าวเพิ่ม

  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ที่กระทรวงแรงงาน...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑

  อาเซียนและสหภาพยุโรป (อียู) มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันในปี ๒๕๒๐...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

ประเทศสมาชิก ACD พอใจการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย หรือ ACD SUMMIT ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 ที่ผ่านมาว่า...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

รับรองร่างปฏิญญาบาหลีสำหรับประชุม World Culture Forum ครั้งที่ 2 ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

  ร่างปฏิญญาบาหลี มีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของวัฒนธรรมในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสงวนรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับวาระพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030...