editor

About AEC

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ย้ำ ไม่เปิดจดทะเบียนต่างด้าวเพิ่ม

  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ที่กระทรวงแรงงาน...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑

  อาเซียนและสหภาพยุโรป (อียู) มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันในปี ๒๕๒๐...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

ประเทศสมาชิก ACD พอใจการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย หรือ ACD SUMMIT ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 ที่ผ่านมาว่า...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

รับรองร่างปฏิญญาบาหลีสำหรับประชุม World Culture Forum ครั้งที่ 2 ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

  ร่างปฏิญญาบาหลี มีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของวัฒนธรรมในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสงวนรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับวาระพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของนักท่องเที่ยว

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

เอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 21

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป โดยยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้นำ BIMSTEC (BIMSTEC Leader’s Retreat Outcome Document)

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้นำ BIMSTEC (BIMSTEC Leader’s Retreat Outcome...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมในอนาคต

  นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานโนวาเมดิค ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไหมเย็บแผล วัสดุปิดแผล จังหวัดสมุทรปราการ ว่า...

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

จีน ตอบตกลงซื้อข้าว จีทูจี จากไทยล็อตแรก 1 แสนตัน

  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ปริมาณ 1 ล้านตัน...

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 13, 2016

นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม...