editor

Related Articles

แนะ SMEs ลงทุนลอจิสติกส์ ปท.เพื่อนบ้านตามนักลงทุนย้ายฐานผลิต

รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยในงานสัมมนา โครงการลดต้นทุนลอจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออกและผู้ให้บริการลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 4...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

Related Articles / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2012

ท่าเรือทวายใน พม่า กับผลกระทบที่เกิดกับ ไทย และสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010) บริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ของไทย อิตาเลียน-ไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ได้ร่วมลงนามทำข้อตกลงกับคู่สัญญาคือ การท่าเรือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมของสหภาพพม่า...

Related Articles / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2012

การเชื่อมโยง…คือหัวใจอาเซียน (ASEAN Connectivity)

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนกัมพูชา หารือแบบทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และร่วมการประชุมนักธุรกิจสหรัฐฯ- อาเซียน ที่มี ฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา...

Related Articles / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2012

ภาพรวมการเปิดเสรีด้านการบริการของ AEC ที่มีผลกระทบกับไทย

การเปิดเสรีด้านบริการ แม้ว่าสิงคโปร์มีศักยภาพในด้านบริการสูงที่สุดในอาเซียนและน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการเปิดเสรีด้านบริการ โดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ การขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์...

Related Articles / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2012

Logistics และขนส่งในไทยเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เนื่องจากไทยทีทำเลที่ตั้งอยู่ตรงกลางของ ASEAN ซึ่ง แน่นอนว่าเราจะเป็นตัวเด่นในด้านการขนส่ง logistics เช่น ขนส่งทางเรือ ทางรถ ธุรกิจชิปปิ้ง (ตัวแทนออกของ) ธุรกิจเหล่านี้น่าจะขยายตัวได้ค่อนข้างแน่เมื่อถึง ปี 2558 ซึ่ง...

Related Articles / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2012

ASEAN Single Window ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณจุดเดียวของอาเซียน

อาเซียนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window: ASW)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการอานวยความสะดวกทำงการค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้า โ...

Related Articles / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2012

ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน

ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างระบบการขนส่งให้มีการรวมตัวกันในภูมิภาคอาเซียนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการขนส่ง (ASEAN Transport...

Related Articles / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2012

เตรียมรับมือ AEC เปิดเสรี logistics

จากการที่กลุ่มประเทศอาเซียนได้ประกาศอย่างชัดเจนให้ปี 2015 เป็นปีเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ AEC และได้กำหนดให้เร่งเปิดเสรีภาคบริการใน 5 สาขา เร่งรัด ได้แก่ สาขาสุขภาพ...

Related Articles / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2012

การลงทุนของจีน, ญี่ปุ่นและไทยใน CLMV ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2/2)

จับตา “เอเชีย เวิลด์” ทุนสิงคโปร์สยายปีกในเมียนมาร์ นอกจากกลุ่มทุนจากจีนและญี่ปุ่นแล้ว กลุ่มทุนจากประเทศอาเซียนด้วยกันอย่างสิงคโปร์ มาเลเซียรวมถึงเวียดนาม ต่างพยายามเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศกัมพูชา...

Related Articles / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2012

การลงทุนของจีน, ญี่ปุ่นและไทยใน CLMV ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (1/2)

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community-AEC) ในปี 2558 นอกจากชาติในอาเซียนจะได้ประโยชน์จากการลงทุนและค้าขายระหว่างกันแล้ว ประเทศ “คู่เจรจา” โดยเฉพาะ “จีน” และ...