editor

About AEC

ร่างบันทึกความเข้าใจ บรูณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย และมาเลเซีย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

ร่างกฎกระทรวงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รองรับการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ

  ปัจจุบันประเทศไทยได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศในการเปิดเสรีการค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงบริการด้านวิศวกรรม...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม 77

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม 77 ในวาระที่ 3 หัวข้อ "การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

นายกรัฐมนตรี หารือร่วมกับสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศ (BCIU)

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมหารือกับสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศ (Business Council for International Understanding) ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี กลุ่ม 77

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม 77 ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 สรุปสาระสำคัญ...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

กรุงเทพมหานครขึ้นแท่นอันดับ 1 เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ดประจำปี 2559 กรุงเทพมหานครขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง เมืองที่มีผู้เดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลก...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

เชิญชวนร่วมประกวดวีดิทัศน์สั้น “เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านสายตาชาวต่างชาติ”

พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานแถลงข่าว...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน IMT-GT เห็นชอบแถลงการณ์ร่วม (JOINT MINISTERIAL STATEMENT)

  การประชุมวันสุดท้ายของการประชุม IMT-GT ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน IMT-GT ที่ประชุมได้เห็นชอบแถลงการณ์ร่วม (JOINT MINISTERIAL STATEMENT) โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 1, 2016

OTOP ไตรภาคี ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

  นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ หัวหน้าคณะประชุม IMT-GT ฝ่ายไทย Mr.Dato’Dr.Rahman Ku Ismail หัวหน้าคณะประชุม IMT-GT ฝ่ายมาเลเซีย นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวานิช...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 30, 2016

นายกรัฐมนตรี ยืนยันกับคนไทยในสหรัฐ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความคืบหน้า

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบกับชุมชนไทยในนิวยอร์ก และอีกหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา...