About AEC

จีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จีน เป็นเจ้าภาพจัดการประ
 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าผู้แทนไทย เปิดเผยว่า การเจรจารอบ 15 นี้ อยู่ในช่วงสำคัญหลังจากที่ผู้นำ RCEP ได้ประกาศแถลงการณ์ร่วมในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยขอให้เร่งสรุปผลการเจรจาให้เสร็จโดยเร็ว โดยก่อนหน้านี้ รัฐมนตรี RCEP ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเจรจาการค้าของทั้ง 16 ประเทศ พยายามเจรจาให้สำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการฯ ของทุกประเทศจึงต้องเร่งหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องการเปิดตลาดสินค้า การเปิดตลาดบริการ และการลงทุน ซึ่งถือเป็นประเด็นหลักที่ต้องตกลงกันให้ได้ก่อน
 
นายรณรงค์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาชิกยังยืนยันท่าทีเดิมที่แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้สมาชิกจำเป็นต้องเจรจาให้ได้ข้อยุติมากที่สุด เพื่อจะได้รายงานผลการเจรจาในระดับนโยบายให้ที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP ตัดสินใจต่อไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ และคาดว่าหลังการประชุมรัฐมนตรี RCEP จะเห็นแนวทางการเจรจาที่ชัดเจนขึ้น
 
"การเจรจา RCEP มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีความล่าช้าอย่างที่เข้าใจ เนื่องจากไทยและประเทศสมาชิกต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการเจรจาอย่างมาก เนื่องจากผลการเจรจาจะส่งผลผูกพันและกระทบถึงข้อกฎหมาย และการดำเนินนโยบายภายในประเทศ”
ทั้งนี้ การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 15 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครเทียนจิน จะเป็นการประชุมเต็มรูปแบบของคณะทำงานและคณะทำงานย่อยทั้งหมด โดยจะมีการเจรจาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย การแข่งขัน กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงิน โทรคมนาคม และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
   
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก