About AEC

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมในอนาคต

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งจั
 

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานโนวาเมดิค ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไหมเย็บแผล วัสดุปิดแผล จังหวัดสมุทรปราการ ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเปิดศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมในอนาคต หรือ ITC เพื่อเชื่อมโยงการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ระหว่างผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำ กับหน่วยงานวิจัย ให้สามารถนำนวัตกรรมไปผลิตเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่ามากขึ้น สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน อาทิ กลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์และดิจิทัล แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยเน้นการรับจ้างผลิตเป็นหลัก รวมถึงไทยยังขาดการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนำผลการศึกษาไปผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบ ทำให้ไม่เกิดการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยขณะนี้ไทยส่งออกเครื่องมือทางการแพทย์ปีละ 9 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองหรือใช้แล้วทิ้ง อาทิ เข็มฉีดยา ไหมเย็บแผล สายยาง และถุงมือแพทย์
 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังอยู่ระหว่างรอการปรับโครงสร้าง โดยในช่วงนี้จะมอบหมายให้สถาบันพลาสติกร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ ITC ไปก่อน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก