Economy and Investment

จีน ตอบตกลงซื้อข้าว จีทูจี จากไทยล็อตแรก 1 แสนตัน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จีน ตอบตกลงซื้อข้าว จีทู
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ปริมาณ 1 ล้านตัน โดยมีเงื่อนไขที่จะตกลงราคาเป็นรายงวด งวดละประมาณ 1 แสนตันนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ตกลงราคาซื้อข้าวงวดแรกปริมาณ 1 แสนตัน เป็นชนิดข้าวขาว 5 เปอร์เซนต์ ฤดูกาลผลิตใหม่ ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม ราคา 399 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม ราคา 394 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยจะกำหนดส่งมอบในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนนี้ สำหรับราคาข้าวที่กรมการค้าต่างประเทศเจรจาสามารถตกลงขายได้นั้น ถือเป็นราคาที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับราคาข้าวจากประเทศคู่แข่งสำคัญ เช่น เวียดนามและปากีสถาน และการที่ไทยมีคำสั่งซื้อข้าวปริมาณมากจากตลาดต่างประเทศมารองรับผลผลิตข้าวฤดูใหม่ที่กำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้ ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่จะกระตุ้นให้ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะได้รับสูงขึ้นตามไปด้วย และจะเป็นผลดีต่อราคาข้าวไทยทั้งระบบ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งเจรจาให้รัฐบาลจีนตกลงราคาและนำเข้าข้าวที่เหลือตามสัญญาเพื่อให้ครบปริมาณ 1 ล้านตันโดยเร็วต่อไป
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้จัดทำแผนขยายตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเชิงรุกเพื่อเร่งผลักดันการส่งออกข้าวไทยในช่วงต้นฤดู และกำหนดนโยบายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าข้าวในหลายแนวทาง ประกอบด้วย การเข้าร่วมประมูลข้าว G to G ของฟิลิปปินส์เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดประมูลในช่วงปลายปีนี้ การจัดคณะผู้แทนเดินทางไปพบหารือกับหน่วยงานผู้นำเข้าข้าวในอาเซียนหลายประเทศ ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว และนวัตกรรมข้าวในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่า การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาและส่วนแบ่งตลาดส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ปริมาณ 9.5 ล้านตันในปี 2559
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก