About AEC

ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมเอซีดี ร่วมลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุม 3 ฉบับ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุ
 

การประชุมเอซีดีตลอดทั้งวันผู้นำและผู้แทนในภูมิภาคเอเชียทั้ง 34 ประเทศ ได้ร่วมหารือกันอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้าง ซึ่งนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นพ้องให้เอเชียมีความร่วมมือที่เป็นเอกภาพมากขึ้นให้พร้อมเผชิญกับสิ่งท้าทาย เช่น ความมั่นคงด้านพลังงาน สภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรและประชาชน พร้อมรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ความร่วมมือของทุกประเทศเกิดประโยชน์ต่อชาวเอเชียมากที่สุด
 
จากนั้นนายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งอาลีบาบา ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซรายใหญ่ในประเทศจีนได้เป็นผู้แทนภาคเอกชนนำข้อสรุปผลหารือภาคธุรกิจเสนอต่อที่ประชุมระดับผู้นำด้วย โดยผู้นำหลายประเทศชื่นชมไทยที่เชิญภาคเอกชนเข้าร่วมขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
 
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำทุกประเทศได้ร่วมลงนามรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม 3 ฉบับ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์กรอบความร่วมมือเอเซีย 2030 ปฎิญญากรุงเทพฯ และแถลงการณ์ของเอซีดีเกี่ยวกับบทบาทของเอเซียในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งนายบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ กล่าวว่า การรับรองวิสัยทัศน์ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะสามารถสร้างเส้นทางในการแบ่งปันความมั่งคั่งให้แก่คนรุ่นต่อไปอีกหลายชั่วอายุคน
 
สำหรับการประชุมสุดยอดเอซีดีครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2561 ซึ่งอิหร่านจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเข้าทำหน้าที่ประธานของเอซีดีและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอซีดี ครั้งที่ 15 ที่กรุงอาบูดาบี ในเดือนมกราคม 2560 นี้
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก