Economy and Investment

นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ รายใหญ่ในจีน เข้าร่วมประชุม ACD

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งธ
 

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (9 ต.ค.59) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดการประชุมภาคธุรกิจ ACD Connect Business Forum 2016 ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานในกรอบของการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย หรือ ACD Summit ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ บทบาทสำคัญของภาคธุรกิจต่อวิวัฒนาการ ACD ที่โรงแรมพลาซา แอทธินี โดยภาคเอกชนจะพูดถึงประเด็นไฟแนนเชียลโคเปอร์เรชั่น หรือความร่วมมือทางการเงิน โดยเฉพาะเรื่องนวัตกรรมทางการเงินที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ และการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย จากนั้น ในวันที่ 10 ตุลาคม นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งอลีบาบา ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ยักษ์ใหญ่ในจีน จะเป็นผู้แทนนำข้อสรุปผลการหารือของภาคเอกชน นำเสนอต่อผู้นำภาครัฐที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ACD ด้วย
 
โดยในวันที่ 10 ตุลาคม นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ACD ครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้ยกระดับเป็นเวทีที่ผู้นำมาพบปะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และประสบการณ์ รวมทั้งหารือระดับนโยบายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเชื่อมโยงและมุ่งหวังให้เอเชียเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง และศักยภาพที่หลากหลาย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก