About AEC

นายกรัฐมนตรี ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางด้านรถไฟไทย-จีน เพื่อสร้างการเชื่อมโยงในภูมิภาค

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรี ผลักดันให้เ
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ACD ครั้งที่ 2 โดยนายกรัฐมนตรีและรองประธานาธิบดีจีนได้หารือถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ซึ่งนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จีนในฐานะมิตรประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง ACD ให้ความสำคัญกับการประชุม ACD Summit ครั้งที่ 2 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ และเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของจีน การประชุม ACD ครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและเกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความประสงค์ให้ฝ่ายจีนช่วยผลักดันความร่วมมือทางด้านรถไฟไทย-จีนให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะในระยะยาวจะช่วยสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงในภูมิภาคและจะสร้างประโยชน์ร่วมแก่ทั้งไทยและจีน รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้ชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
 
ด้านรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า จีนจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายในทุกระดับทั้งในระดับผู้นำรัฐบาลและระดับประชาชน รวมถึงจะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการสร้างความเชื่อมโยง
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก