Economy and Investment

นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ผลักดันความร่วมมือสองประเทศในทุกด้าน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคี
 
 
พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 2 ฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันที่มีความก้าวหน้าอย่างรอบด้าน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้จัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา หลังจากที่มีการว่างเว้นมากว่า 2 ปี และจะกำหนดให้มีการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (JCR) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 ที่กัมพูชาในช่วงต้นปี 2560 ด้วย โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ทางรถไฟของไทยและกัมพูชาบริเวณสะพานรถไฟอรัญประเทศ – ปอยเปตได้เชื่อมต่อกันแล้ว เพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถเดินทางรถไฟระหว่างกันได้ นายกรัฐมนตรีได้ตอบรับคำเชิญของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยผู้นำทั้งสองประเทศที่จะโดยสารรถไฟสายประวัติศาสตร์นี้ร่วมกัน
 
นอกจากนี้ยังยินดีถึงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน (จังหวัดสระแก้ว) – สตึงบท (จังหวัดบันเตียเมียนเจย) ที่จะเปิดทำการได้ภายในปี 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร เช่นเดียวกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงด้านคมนาคมทางอากาศ
 
สำหรับโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำสตึงเมนัม – สตึงเมตึ๊กนั้น ทั้งสองฝ่ายยินดีที่กระทรวงพลังงานของทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าในเร็ววัน ที่สำคัญคือการดูแลแรงงานชาวกัมพูชาในประเทศไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน เพื่อให้กระบวนการพิสูจน์สัญชาติสามารถดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชายังเห็นพ้องที่จะผลักดันการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและกัมพูชาในด้านอื่นๆ อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและความร่วมมือในการยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก