About AEC

ครม. เห็นชอบให้ไทยกับ สปป.ลาว ขยายการให้บริการเที่ยวบินเพิ่มขึ้น

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม. เห็นชอบให้ไทยกับ สป
 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบผลการเจรจาการบินระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึงข้อตกลงเรื่องสิทธิการบินระหว่างกัน ตั้งแต่ปี 2497 และได้มีการเจราจาปรับปรุงเป็นบันทึกความเข้าใจอย่างต่อเนื่องตลอดมา 20 ปี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องการแก้ไขปรับปรุงความจุของเที่ยวบินและที่นั่ง ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงเที่ยวบินเส้นกรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง และหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ โดยไทยให้บริการจำนวน 8,472 ที่นั่งต่อสัปดาห์ ส่วนลาวให้บริการจำนวน 4,200 ที่นั่งต่อสัปดาห์ สำหรับข้อตกลงใหม่ได้ขยายจำนวนที่นั่งเป็น 17,000 ที่นั่งต่อสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมการเดินทาง และรองรับการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ และสนับสนุนการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้น
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันสายการบินของไทยที่ทำการบินไปยัง สปป.ลาว มี 3 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการไทยแอร์เอเชีย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมศึกษารายละเอียดการพัฒนาสนามบินสะหวันเขต ตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอให้ประเทศไทยช่วยพัฒนาสนามบินสะหวันเขต ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ จึงต้องศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้าง
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก