About AEC

จังหวัดชายแดนใต้ฝึกเพิ่มกุ๊กไทยไปมาเลย์ สร้างรายได้กว่า 5,000 ล้านบาท/ปี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จังหวัดชายแดนใต้ฝึกเพิ่ม
 

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงของมาเลเซีย (ADVANCE TECHNOLOGY TRAINING CENTRE/ADTEC) โดยมี MR. ZURAKA ผู้อำนวยการศูนย์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การดำเนินงานของศูนย์เป็นการฝึกนักศึกษาระยะเวลา 3 ปี ในสาขาช่างต่าง ๆ อาทิ ช่างไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ , ด้านเครื่องมือกล รวมทั้งช่างเครื่องบิน โดยผู้ที่จบการศึกษาสามารถไปทำงานได้ถึง 90.7% และมีบางส่วนไปศึกษาต่อขั้นสูงขึ้นไป ซึ่งหลักสูตรการศึกษาจะเน้นการปฏิบัติ 60-70% และทฤษฎี 30-40% นอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานของภูมิภาคนี้ให้สูงขึ้น โดยควรที่จะมีการร่วมมือแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์ ซึ่งในไทยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงราย มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอยู่แล้ว โดยในส่วนของไทย-มาเลเซียอาจจะทำ MOU ในขั้นต้นก่อน แล้วจะได้ขยายความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อไป
 
นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้พบกับกลุ่มผู้นำร้านอาหารไทยในมาเลเซีย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีนายอภิชาต เหล็มโส๊ะ นายกสมาคมผู้ประกอบอาหารไทยในมาเลเซีย ได้นำคณะ 16 คน เข้าพบเพื่อหารือด้านการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับแรงงานในร้านอาหาร และเชฟ/ผู้ปรุงอาหารไทย/อาหารฮาลาล และการยกระดับด้วยการเพิ่มเติมรายการอาหารให้มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แจ้งให้ทราบว่าได้มอบให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานใน 3 จังหวัดภาคใต้ พร้อมทั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 12 สงขลา และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล เร่งรัดในการฝึกเรื่องนี้ ส่วนผู้ที่ทำงานอยู่ในมาเลเซียแล้ว หากจะเพิ่มเติมระดับฝีมือและยกระดับรายการอาหารพร้อมทั้งการบริการ ตลอดจนการดูแลคุณภาพให้สูงขึ้นทางสถานเอกอัครราชทูตยินดีให้ใช้สถานที่ในการฝึกอบรม และกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้จัดส่งผู้ฝึกสอนมาเป็นครั้งคราวด้วย
 
สำหรับร้านอาหารไทยในมาเลเซีย มีประมาณ 5,000 ร้าน มีแรงงานไทยมาทำงานมากกว่า 100,000 คน สามารถนำรายได้เข้าประเทศมากกว่าปีละ 5,000 ล้านบาท 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก