About AEC

รับทัวร์จีนระเบียบใหม่ ทำใบขับขี่แล้วก่อนเข้าไทยที่ขนส่งจังหวัดเชียงราย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รับทัวร์จีนระเบียบใหม่ ท
 

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจจากเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เดินทางออกจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (เมื่อค่ำคืนนอนค้างที่อำเภอเชียงแสน) โดยทางรถยนต์ท่องเที่ยวส่วนบุคคลจำนวน 43 คัน มีนักท่องเที่ยวจำนวน 145 คน โดยทั้งหมดมีกำหนดเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและจะต่อยังไปประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ ก่อนเดินทางกลับประเทศจีนผ่านทางชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดหนองคาย อย่างไรก็ตามพบว่าจากกรณีที่กระทรวงคมนาคมได้มีประกาศใช้ระเบียบควบคุมการเข้ามาของรถนักท่องเที่ยวจีนอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ยังมีความตั้งใจเข้ามาท่องเที่ยวต้องกระทำตามระเบียบอย่างเข้มงวด
 
โดยนอกจากจะต้องทำพิธีการที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เชียงของ เพื่อขออนุญาตเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่มีต่อชาวต่างชาติที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยโดยต้องใช้วีซ่าและระเบียบอื่นๆ แล้ว ทางคนขับรถทุกคนต้องผ่านการอบรมและทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายด้วย ทำให้ในช่วงดำเนินการดังกล่าวนักท่องเที่ยวและรถยนต์ท่องเที่ยวทั้งหมดได้หยุดพักรอที่อำเภอเชียงของ ตลอดทั้งวันเพื่อรอให้คนขับเดินทางเข้ามาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากด่าน ตม.เชียงของ ประมาณ 110 กิโลเมตร โดยการอบรมและทดสอบสมรรถภาพครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 18.30 น. จนแล้วเสร็จประมาณ 3 ทุ่มทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ ก่อนที่คนขับชาวจีนจะสามารถกลับไปขับรถและนำนักท่องเที่ยวเดินทางต่อไป
 
ทางด้านนายสตวัน มะโนเครื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ภายหลังจากได้มีการประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวก็ยอมรับว่าอาจมีปัญหาเรื่องการรับรู้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวจีนบ้าง รวมทั้งมีปัญหาเรื่องขั้นตอนและเอกสารระหว่างทางเจ้าหน้าที่ขนส่งกับทางผู้ประกอบการนำเที่ยว กระทั่งปัจจุบันผ่านระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปได้ระยะหนึ่งก็พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับเข้ามาแล้วโดยกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ 2 แล้วนอกเหนือจากรายย่อยที่เข้ามาด้วยรถยนต์ส่วนตัวจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ตามระเบียบนั้นนักท่องเที่ยวที่จะนำรถยนต์เข้ามาขับขี่ในประเทศไทยจะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว ทางเจ้าหน้าที่จึงได้จัดการอบรมด้วยภาษาจีนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถในประเทศไทย โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และเนื่องจากส่วนใหญ่จะมีใบขับขี่ต่างประเทศที่นำมาประกอบการขออนุญาตอยู่แล้วจึงจะมีการทดสอบ 4 ด้านคือตาบอดสี ความเร็วในการตอบสนองของร่างกาย สายตาความกว้าง และสายตาความลึก เมื่อผ่านการดำเนินการดังกล่าวก็จะมอบสมาร์ทการ์ดซึ่งเป็นใบอนุญาตชั่วคราวให้ขับขี่รถภายในประเทศไทยได้เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งกรณีนี้ใช้กับนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นกรุ๊ปทัวร์แต่ถ้าเข้ามาเป็นรายคันก็จะอนุญาตให้ขับขี่ได้เฉพาะภายในจังหวัดเชียงราย เท่านั้น"
 
นายสตวัน กล่าวอีกว่า เนื่องจากในปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาแล้วดังนั้นในอนาคตเป็นไปได้สูงมากที่จะมีการจัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ด่านพรมแดน อ.เชียงของ เพื่อรองรับรถยนต์จากนักท่องเที่ยวชาวจีนดังกล่าวเพื่อให้ด่านพรมแดนสามารถให้บริการที่เดียวจบหรือวันสต็อปเซอร์วิส ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ดียิ่งขึ้นเพราะเราไม่ได้กีดกันนักท่องเที่ยวแต่พยายามจะส่งเสริมให้ดีที่สุด
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก