About AEC

เชิญชวนร่วมประกวดวีดิทัศน์สั้น “เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านสายตาชาวต่างชาติ”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เชิญชวนร่วมประกวดวีดิทัศ

พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานแถลงข่าว โครงการประกวดวิดีทัศน์สั้น หัวข้อ "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านสายตาชาวต่างชาติ”
 
พลเรือเอก อมรเทพ ฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการประกวดวิดีทัศน์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชน ได้มีโอกาสค้นคว้า สร้างสรรค์และนำเสนอแนวความคิดและเรื่องราวที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทยว่าพวกเขามีความคิดอย่างไร ต่อประเทศไทย ทำไมเขาถึงเลือกมาอยู่ มาใช้ชีวิตในเมืองไทย และอยากเห็นเมืองไทยในสายตาของพวกเขาอย่างไร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานที่มีคุณภาพ สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย และนำเสนอสู่สังคมออนไลน์ในวงกว้างต่อไป
 
จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่สังกัดในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยไม่จำกัดภาควิชา และชั้นปีการศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
 
รางวัลและทุนการศึกษา มีดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ
-โล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
-ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
2.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
-โล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1
-ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
3.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
-โล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2
-ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
4.รางวัลชมเชย 3 รางวัล
-ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook/cfa.nla ติดต่อ คุณกัญจน์กมล พิธรัตน์ (ก้อย) /คุณพิมพ์นารา สมุทรคีรี (ฟอก) ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 12 ถนนประชาชนชื่น บางซื่อ กทม 10800 โทรศัพท์ 02 831 9177,02 831 9174. 086-573-8301
 อีเมล์ cfa-senate@hotmail.com
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก