About AEC

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน IMT-GT เห็นชอบแถลงการณ์ร่วม (JOINT MINISTERIAL STATEMENT)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การประชุมระดับรัฐมนตรี ค
 

การประชุมวันสุดท้ายของการประชุม IMT-GT ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน IMT-GT ที่ประชุมได้เห็นชอบแถลงการณ์ร่วม (JOINT MINISTERIAL STATEMENT) โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในที่ประชุม H.E. Mr.Arkhom Termittayapaisith , Minister of Transport , Thailand. , H.E. Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan , Minister in the Prime Misister’s Department , Malaysia. ร่วมเป็นประธานในที่ประชุม
 
ที่ประชุมร่วมรับฟังการรายงานของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 (Senior Officials’ Metting : SOM) รายงานการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ภายใต้ IMT-GT ครั้งที่ 13 และพิจารณาการประชุมนอกรอบของระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 และรับการรายงานของธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่สนับสนุนแผนงาน IMT-GT ก่อนที่จะเห็นชอบแถลงการณ์ร่วม (JOINT MINISTERIAL STATEMENT) ซึ่งจะเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในตอนเที่ยงของวันนี้
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก