About AEC

การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้ IMT-GT ครั้งที่ 13 เสนอการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การประชุมระดับมุขมนตรีแล
 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ว่าความร่วมมือดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกันให้มีคุณภาพ ตั้งคณะทำงานประสานงานกันสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้ง 2 ฝ่ายให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในวันที่ 14 ตุลาคม นี้ จะจัดโรดโชว์ไปยังกรุงปักกิ่ง มีแพคเกจทัวร์แนวใหม่เน้นเรื่องคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะขอประชุมกลุ่มผู้ทำงานเรื่องการสร้างคุณภาพดังกล่าว เพื่อให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือต่างๆ ระหเป็นการประชุมวันที่สามของการประชุม IMT-GT ซึ่งเป็นการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ภายใต้ IMT-GT ครั้งที่ 13 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในที่ประชุม Dr.EKowati Retnaningsih หัวหน้าคณะฝ่ายอินโดนีเซียและ Dato’ Dr.Rahman Ku Ismail หัวหน้าคณะฝ่ายมาเลเซียร่วมเป็นประธาน MR.Alfredo Perdiguero ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร ADB ซึ่งรับผิดชอบสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 250 คน
 
สำหรับการประชุม IMT-GT วันที่สามนี้ เป็นเวทีการนำเสนอพิมพ์เขียว IMT-GT ฉบับ 2017-2021 โดยที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT รายงานความเป็นมาและทิศทางในอนาคต การรายงานผลการประชุมในโอกาสที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ เมืองมะละกา มาเลเซีย
 
นอกจากนี้มีการวางกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้แทน ICLEI นำเสนอกรอบแนวทางพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืนสำหรับเมืองใน IMT-GT แต่ละประเทศได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการของรัฐและจังหวัดภายใต้ความร่วมมืออนุภูมิภาค แผนงาน IMT-GT โดยอินโดนีเซีย ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการ Sport Tourism , IMT-GT Syariah Compliance Tourism , Air and Maritime Connectivity , Sabang Smart Travel Forum IMT-GT และ labour Market Information มาเลเซียรายงานความก้าวหน้าของโครงการ Chupung Valley by Perlis และ Malaysia Vision Vally by Negeri Sembilan ส่วนประเทศไทย ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ Special Border Economic Zone , IMT-GT oldtown Heritage และ Maritime Hub
 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าโครงการเมืองสีเขียว เช่น โครงการเมืองสีเขียวของเมดาน และบาตัม โครงการเมืองสีเขียวของมะละกาและโครงการเมืองสีเขียวสงขลาและหาดใหญ่ รวมถึงการเตรียมการจัดการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ครั้งที่ 14 ต่อไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก