About AEC

ความร่วมมือไทย-จีน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ความร่วมมือไทย-จีน ส่งเส
 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ว่าความร่วมมือดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกันให้มีคุณภาพ ตั้งคณะทำงานประสานงานกันสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้ง 2 ฝ่ายให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในวันที่ 14 ตุลาคม นี้ จะจัดโรดโชว์ไปยังกรุงปักกิ่ง มีแพคเกจทัวร์แนวใหม่เน้นเรื่องคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะขอประชุมกลุ่มผู้ทำงานเรื่องการสร้างคุณภาพดังกล่าว เพื่อให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือต่างๆ ระหว่างกัน โดยเฉพาะการเพิ่มตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งจีนได้นำตำรวจท่องเที่ยวไทยเป็นแบบอย่าง พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ไทยแบบสั้น ไว้เล่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทย รวมถึงการยกราคาการท่องเที่ยวให้สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น
 
นางกอบกาญจน์ ยังกล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว ว่า ปัจจุบันพบว่ารายได้ต่อหัวต่อวันของการท่องเที่ยวไทยสูงขึ้น ซึ่งรัฐบาลพยายามกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวไปยังเมืองรองด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายแนว โดยโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด พลัส นี้มีรายได้ช่วงครึ่งปีแรกเติบโตร้อยละ 11-12 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวต่อหัวต่อวันมากขึ้น นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวนานขึ้น เข้าใจประเทศไทยและเห็นภาพพจน์ที่ดีของไทยมากขึ้น
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก