About AEC

จัดงาน “GI Market 2016”รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จัดงาน “GI Market 2016”ร

 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงาน "GI Market 2016” ระดมสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวม 60 รายการ อาทิ ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สับปะรดห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ หินอ่อนพรานกระต่ายกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา หมูย่างเมืองตรัง จังหวัดตรัง มาจัดแสดงเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการสินค้า GI ได้นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกลุ่มสินค้าชุมชนระดับ premium อย่างสินค้า GI และเพื่อให้สินค้า GI เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
 
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เป็นการมุ่งมั่นผลักดันสินค้า GI ของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้มากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วยังเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต ซึ่งการจัดงาน "GI Market 2016” ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2559 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ภายใต้คอนเซป "ช้อป ชิม อิ่ม เพลิน ”
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก