About AEC

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชนยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภา
 

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐภาคเอกชน และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงาน TILOG-LOGISTIX 2016 ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์การค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทย และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยส่งเสริมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เข้มแข็งและสามารถเชื่อมต่อสู่ประชาคมโลกผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ถือเป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์ของชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
 
ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายนนี้ โดยมีผู้ประกอบการโลจิสติกส์จากทั่วภูมิภาคอาเซียน+6 ร่วมแสดงสินค้าจำนวนกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการประชุมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การประชุมวิชาการนานาชาติ Trade Logistics Symposium ในหัวข้อ "ก้าวสู่ยุค Logistics 4.0” นิทรรศการแสดงศักยภาพโลจิสติกส์การค้าของไทยและพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ไทยที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ทั้งนี้ คาดว่าผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก