About AEC

ผลการประชุม United Nations Peacekeeping Ministerial Meeting 2016

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผลการประชุม United Natio
 

พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเยือนสหราชอาณาจักร (อังกฤษ ) เพื่อเข้าร่วมประชุม United Nations Peacekeeping Ministerial Meeting 2016 ระหว่าง 7- 10 ก.ย. 59 ณ กรุงลอนดอน โดยมีสรุปสาระสำคัญ ว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมอังกฤษ เป็นเจ้าภาพ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในระบบกำลังเตรียมพร้อมของประเทศที่สนับสนุนจัดกำลังเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ใน 3 ประเด็นคือการติดตามความพร้อมของประเทศที่ให้คำมั่นเข้าร่วมภารกิจสหประชาชาติ บทบาทของสตรีในการรักษาสันติภาพและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ โดยประเทศไทย ได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มการสนับสนุนกำลังพลและหน่วยงานในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภารกิจรักษาสันติภาพที่สร้างสรรค์มากขึ้น
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าเยี่ยมคำนับและหารือกับ นาย ไมเคิล ฟอลลอน ( Michael Fallon ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร โดยหารือร่วมกันถึงการขยายความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการทหาร การรักษาสันติภาพและการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมต่อเรือที่จะเกิดขึ้นในไทยในอนาคต ทั้งเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งและเรือฟรีเกต ของกองทัพเรือ
 
ขณะเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาล หลังผลการจัดทำประชามติที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทำขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปตาม Road Map ที่กำหนด โดยรัฐบาลกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปวางรากฐานประเทศ ซึ่งเน้นสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กันไป
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร ได้กล่าวแสดงความชื่นชมถึงความคืบหน้าการดำเนินการตาม Road Map ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนาน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางทหาร ซึ่งสหราชอาณาจักรยินดีและพร้อมให้การสนับสนุน
 
ต่อจากนั้น พลโท( อาวุโส )เหวงียน จี๋ หวิ่ง ( Nguyen Chi Vinh ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมคำนับและหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยได้หารือและเห็นพ้องร่วมกันที่ขยายความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะความร่วมมือทางทหาร ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือน การฝึก ศึกษา การเพิ่มความร่วมมือด้านการข่าวและการขยายความร่วมมือในการทำหน้าที่ลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน รวมทั้งความร่วมมือในการจัดระเบียบและการทำประมงร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนทั้งสองประเทศ
 
ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่ กระทรวงกลาโหมเวียดนาม ได้สนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมการฝึกร่วมด้านการแพทย์ทหารและด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ( AM-HEx 2016 ) ณ จว.ชลบุรี ระหว่าง 1-11 ก.ย.59 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น พร้อมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามได้ใช้โอกาสนี้ เรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อย่างเป็นทางการต่อไป
 
พลตรีคงชีพ กล่าวโดยสรุปว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นความคืบหน้าของการกระชับและพัฒนาสัมพันธ์รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทและเพิ่มประสิทธิภาพของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพร่วมกัน โดยเฉพาะกองทัพไทย ที่ได้มีการพัฒนาบทบาทในการรักษาสันติภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งกำลังสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพ ตั้งแต่ พ.ศ.2493 เป็นต้นมา ถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 18 ภารกิจ กำลังทหารรวมทั้งสิ้น 23,517 นาย ส่งผลให้ประเทศไทย สามารถก้าวไปสู่การมีบทบาทและเป็นที่ยอมรับบนเวทีโลกในปัจจุบัน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก