About AEC

นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ สปป.ลาว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภาร
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที 11 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นการประชุมเวทีสุดท้าย ก่อนปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 อย่างเป็นทางการ โดยนายกรัฐมนตรี เห็นว่า ต้องร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งให้กับ EAS ให้เป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ในระดับผู้นำในโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง เพื่อให้ความร่วมมือในกรอบ EAS เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความรุ่งเรืองของภูมิภาค ดังนั้น เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงในภูมิภาค ต้องให้ความสำคัญกับการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ และกรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งนี้ ไทยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในกรอบ EAS เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับประเด็นท้าทายต่าง ๆ ทั้งปัญหาการค้ามนุษย์ ทะเลจีนใต้ และคาบสมุทรเกาหลี
 
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเดินหน้าปฏิรูปในระยะที่ 2 โดยได้ผ่านการลงประชามติของคนไทย ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ได้ให้การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงขอให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปตาม Road Map ที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ เพื่อนำพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ เพื่อกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง สังคมที่ปรองดอง และบ้านเมืองที่มีเสถียรภาพ
 
จากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และพิธีส่งมอบประธานอาเซียนจาก สปป.ลาว ให้แก่ฟิลิปปินส์
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก