About AEC

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเด
 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฯ การประชุม ครม. แทน พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการก่อเหตุความรุนแรงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรอบวางระเบิดในพื้นที่ดังกล่าว โดยเน้นย้ำให้มีการประสานงานและมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคมเพื่อช่วยกันติดตามเฝ้าระวังการก่อเหตุและแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติในพื้นที่ของตน ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการก่อเหตุขึ้นซ้ำอีก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกทางหนึ่ง
 
นอกจากนี้ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 นี้ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โอกาสนี้จะมีการร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีระหว่างไทย-มาเลเซีย ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ อาทิ การบริหารชายแดนระหว่างของทั้งสองประเทศ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การหารือเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงต่าง ๆ ขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคมจะมีการหารือในเรื่องของการค้าชายแดนและการขนส่งตามแนวชายแดน เป็นต้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก