About AEC

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จัดประชุมแสดงความคิดเห็น แม่โขงฟอรั่ม (Mekong Forum 2016)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สถาบันความร่วมมือเพื่อพั
 

นายวัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงเป็นประธานเปิดการประชุมแสดงความคิดเห็น แม่โขงฟอรั่ม (Mekong Forum 2016) ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ผู้สร้างนโยบายอาวุโส ผู้นำทางธุรกิจ ด้านประชาสังคม และนักวิชาการที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสแบ่งปันเรื่องราว ความสำเร็จ และนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนา ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุการบูรณาการในระดับภูมิภาคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุการบูรณาการในระดับภูมิภาค ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นธรรม และครอบคลุมมากขึ้น
 
ทั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ(sharing responsibility for common prosperity) โดย มิสเตอร์เจมส์ บี โบวเจอร์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 35 ของประเทศนิวซีแลนด์ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ(Capturing the growth in the GMS) โดยนายณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการจัดประชุมแสดงความคิดเห็นแม่โขง forum 2016 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ การสร้างขีดความสามารถความร่วมมือและการส่งเสริมการพัฒนาในอนุภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกของประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ผู้เกี่ยวข้องต่างๆและผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรพัฒนา เอ็นจีโอ ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาแบบไม่แสวงหากำไร สถาบันการวิจัยและสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางเทคนิค
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก