About AEC

การเตรียมตัวของทีมไทยเพื่อแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ในวันพรุ่งนี้

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การเตรียมตัวของทีมไทยเพื
 

ทีมตอบปัญหาอาเซียน ตัวแทนประเทศไทยจากโรงเรียนโยธินบูรณะ ทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายศุภวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ นายสุพงศ์ ปลั่งโสธร และนางสาวฉายฉาน คำคม และอาจารย์ผู้สอนและทีมงานจากส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการเตรียมความพร้อมให้กับทีมเยาวชนไทย สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 -15.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งต้องพบกับคู่แข่งจากประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา อินโดนีเซีย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม
 
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย แข่งขันในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันระหว่างทีมจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งแต่ละทีมประกอบด้วย ตัวแทนเยาวชนชาย-หญิง 3 คน อายุระหว่าง 15-17 ปี เพื่อหาทีมชนะเลิศอันดับ 1 ถึง 3
การแข่งขันในช่วงบ่าย เป็นรอบการแข่งขันคละประเทศ (Friendship Game) เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนอาเซียน ทีมการแข่งขันออกเป็น 5 ทีมๆละ 6 คน โดยการสุ่มเลือกสมาชิกของทีมจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ
 
ทีมงานส่วนอาเซียน สำนักงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับชมการแข่งขันและส่งแรงเชียร์ ผ่านการถ่ายทอดสดโดยการ live บน Fanpage ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนจบการแข่งขันในเวลาประมาณ 15.00 น.
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก