About AEC

จังหวัดนครสวรรค์ จัด งานสัปดาห์อาเซียน The spirit of ASEAN

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จังหวัดนครสวรรค์ จัด งาน
 

โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์อาเซียน The spirit of ASEAN ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ สร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนและประชาชน เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอาเซียนในจังหวัดนครสวรรค์ ไฮไลท์ของงานเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ประเทศไทยในเวทีอาเซียน" โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน พร้อมชมนิทรรศการอาเซียนจากกว่า 40 หน่วยงาน กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ/ตอบปัญหาอาเซียน และดนตรี ศิลปะการแสดงต่างๆ ได้ตลอดทั้งวัน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก